رسانه جدید

برگزاری جلسه ژورنال کلاب با موضوع NGS توسط دکتر رضا یارانی در تاریخ دوم اردیبهشت ماه 1398 از طریق ویدیو کنفرانس از کشور دانمارک در مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی