رسانه جدید

دکتر کامران منصوری

استادیار پزشکی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

بیوگرافی

- متولد 1354

- فارغ التحصیل کارشناسی ارشد هماتولوژی از دانشگاه تربیت مدرس و دکترای پزشکی مولکولی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

- زمینه های تحقیقاتی: رگ زایی، سرطان و متابولیسم سلولی، سلولهای بنیادی

- انتشار 90 مقاله در ژورنالهای بین المللی متعدد

- انتشار کتابهای رگ زایی، کنترل کیفی در هماتولوژی، آپوپتوز، اتوفاژی و EndNote

- جزو 1 % اعضای هیات علمی برتر کشور در رشته پزشکی مولکولی بر اساس شاخص H (H-index)

- پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از سال 1387 تاکنون

- کسب رتبه دوم جشنواره دانشجویی رازی در سال 1390

- کسب رتبه دوم جشنواره پروفسور شمسی پور در سال 1391