نام واحد: فناوری اطلاعات

مسئول واحد: میتراامیری

تحصیلات: مهندسی کامپیوتر

شرح وظایف:

-رفع مشکل سخت افزاری و نرم افزاری کلیه سیستمهای رایانه موجود در شبکه

 -نصب سیستم عامل هاونرم افزارهای جانبی ،آنتی ویروس و... بر روی رایانه های موجود در واحد

- تخصیص سطوح دسترسی کاربران به اتوماسیون اداری

-طراحی و راه اندازی  سایت مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی و پژوهشکده فناوری سلامت

-ارائه خدمات پشتیبانی سیستم های مکانیزه موجود در مجموعه(نظیر سیستم های مالی، حضور و غیاب، نرم افزارهای پرسنلی و ...)

- پشتیبانی از Server ویروس یاب پادویش

پشتیبانی از امکانات سمعی و بصری و تجهیرات سخت افزار کامپیوتری سالن سمینار

شماره تماس: 34275225-083 

شماره داخلی:229

ایمیل: mitra.amiri91@yahoo.com