تعداد بازدیدکنندگان

۲ نفر
۲,۵۹۲,۹۹۱ نفر
۳۱ شهریور ۱۳۹۸
۵,۰۹۲ نفر
۸,۸۴۷ نفر
۸ بهمن ۱۳۹۷
۷,۲۸۶ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۶/۳۱ ۴   کاربر ۹   صفحه
۰۶/۳۰ ۴   کاربر ۵۳   صفحه
۰۶/۲۹ ۴   کاربر ۱۵   صفحه
۰۶/۲۸ ۷   کاربر ۲۵   صفحه
۰۶/۲۷ ۶   کاربر ۳۵   صفحه
۰۶/۲۶ ۳   کاربر ۶۴   صفحه
۰۶/۲۵ ۷   کاربر ۸۹   صفحه
۰۶/۲۴ ۸   کاربر ۵۸   صفحه
۰۶/۲۳ ۲   کاربر ۹   صفحه
۰۶/۲۲ ۱۱   کاربر ۱۱   صفحه
۰۶/۲۱ ۵   کاربر ۷   صفحه
۰۶/۲۰ ۹   کاربر ۴۹   صفحه
۰۶/۱۹ ۲   کاربر ۱۱   صفحه
۰۶/۱۸ ۴   کاربر ۴   صفحه
۰۶/۱۷ ۹   کاربر ۲۴   صفحه
۰۶/۱۶ ۱۱   کاربر ۱۷   صفحه
۰۶/۱۵ ۴   کاربر ۵   صفحه
۰۶/۱۴ ۳   کاربر ۱۶   صفحه
۰۶/۱۳ ۱۸   کاربر ۷۴   صفحه
۰۶/۱۲ ۴   کاربر ۱۸   صفحه
۰۶/۱۱ ۵   کاربر ۱۷   صفحه
۰۶/۱۰ ۴   کاربر ۲۶   صفحه
۰۶/۰۹ ۳   کاربر ۱۲   صفحه
۰۶/۰۸ ۲   کاربر ۱۰   صفحه
۰۶/۰۷ ۱   کاربر ۲   صفحه
۰۶/۰۶ ۷   کاربر ۲۰   صفحه
۰۶/۰۵ ۵   کاربر ۳۴   صفحه
۰۶/۰۴ ۶   کاربر ۵۸   صفحه
۰۶/۰۳ ۶   کاربر ۸۰   صفحه
۰۶/۰۲ ۱۰   کاربر ۵۱   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۱۰۶ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۲۸ ۱ %

ساعت ۲ تا ۳
۳۱ ۱ %

ساعت ۳ تا ۴
۲۲ ۱ %

ساعت ۴ تا ۵
۱۲ ۰ %

ساعت ۵ تا ۶
۵۴ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۲۲ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۴۲ ۱ %

ساعت ۸ تا ۹
۲۶۷ ۷ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۵۶۵ ۱۵ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۵۳۷ ۱۴ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۴۹۲ ۱۳ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۳۳۴ ۹ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۲۰۷ ۵ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۲۲۱ ۶ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۱۳۶ ۴ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۹۳ ۲ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۷۸ ۲ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۱۷۴ ۵ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۹۶ ۲ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۹۵ ۲ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۶۱ ۲ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۱۱۳ ۳ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۸۰ ۲ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۹۵۰,۶۳۷ ۳۸ %
ZZZ
ZZZ
۴۴۹,۷۳۰ ۱۸ %
USA
USA
۳۹۷,۵۱۵ ۱۶ %
DEU
DEU
۲۳۱,۱۷۲ ۹ %
ROM
ROM
۱۳۶,۵۶۷ ۵ %
GBR
GBR
۵۸,۹۰۸ ۲ %
RUS
RUS
۵۷,۸۸۷ ۲ %
CHN
CHN
۴۹,۳۱۹ ۲ %
FRA
FRA
۴۷,۴۸۷ ۲ %
JPN
JPN
۲۳,۶۲۹ ۱ %
CAN
CAN
۲۱,۵۰۹ ۱ %
DNK
DNK
۱۸,۸۹۴ ۱ %
UKR
UKR
۱۷,۶۰۳ ۱ %
MYS
MYS
۱۶,۰۹۰ ۱ %
NLD
NLD
۱۰,۳۳۷ ۰ %
ALB
ALB
۷,۳۸۴ ۰ %
AUS
AUS
۶,۸۷۴ ۰ %
BLR
BLR
۶,۶۰۹ ۰ %
KOR
KOR
۵,۹۴۸ ۰ %
GRC
GRC
۵,۴۴۲ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۵۸۲ ۵۷ %
Firefox
Firefox
۱۹۳ ۱۹ %
Other
Other
۹۱ ۹ %
IE 9.0
IE 9.0
۶۰ ۶ %
Mozilla
Mozilla
۳۷ ۴ %
IE 10.0
IE 10.0
۲۱ ۲ %
IE 8.0
IE 8.0
۱۷ ۲ %
Edge
Edge
۷ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۵ ۰ %
Safari
Safari
۴ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۱ ۰ %
Opera
Opera
۱ ۰ %
IE 6.0
IE 6.0
۰ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Linux ۳۹۷ ۴۰ %
Windows 7 ۳۱۳ ۳۲ %
Other ۱۳۴ ۱۴ %
Windows 10 ۶۸ ۷ %
Vista ۲۸ ۳ %
Windows 8 ۲۴ ۲ %
XP ۲۰ ۲ %
Windows 2003 ۳ ۰ %
iOS ۳ ۰ %
Android ۲ ۰ %
FreeBSD ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
{q} ۴
فرخی ۳
برنامه ۳
pourfoulad ۲
ایمیا اکادمیک ۱
{q}''A=0 ۱