تعداد بازدیدکنندگان

۲ نفر
۱,۸۱۶,۲۳۱ نفر
۲ خرداد ۱۳۹۸
۱,۸۹۰ نفر
۶,۳۸۹ نفر
۸ بهمن ۱۳۹۷
۷,۲۸۶ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۳/۰۲ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۳/۰۱ ۴   کاربر ۱۶   صفحه
۰۲/۳۱ ۵   کاربر ۹   صفحه
۰۲/۳۰ ۲   کاربر ۳   صفحه
۰۲/۲۹ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۲۸ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۲۷ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۲۶ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۲/۲۵ ۳   کاربر ۶   صفحه
۰۲/۲۴ ۲   کاربر ۹   صفحه
۰۲/۲۳ ۲   کاربر ۳   صفحه
۰۲/۲۲ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۲۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۲۰ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۲/۱۹ ۱   کاربر ۲   صفحه
۰۲/۱۸ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۱۷ ۴   کاربر ۴   صفحه
۰۲/۱۶ ۹۳   کاربر ۱۰۴   صفحه
۰۲/۱۵ ۱   کاربر ۱۱   صفحه
۰۲/۱۴ ۴   کاربر ۱۹   صفحه
۰۲/۱۳ ۴   کاربر ۴   صفحه
۰۲/۱۲ ۱۳   کاربر ۱۳   صفحه
۰۲/۱۱ ۲۸   کاربر ۲۸   صفحه
۰۲/۱۰ ۱۵   کاربر ۱۵   صفحه
۰۲/۰۹ ۳   کاربر ۴   صفحه
۰۲/۰۸ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۰۷ ۳   کاربر ۳   صفحه
۰۲/۰۶ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۲/۰۵ ۱   کاربر ۲   صفحه
۰۲/۰۴ ۳   کاربر ۱۷   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۵ ۱ %

ساعت ۱ تا ۲
۳ ۰ %

ساعت ۲ تا ۳
۸ ۱ %

ساعت ۳ تا ۴
۳ ۰ %

ساعت ۴ تا ۵
۴ ۰ %

ساعت ۵ تا ۶
۲ ۰ %

ساعت ۶ تا ۷
۸ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۱ ۰ %

ساعت ۸ تا ۹
۲۴ ۳ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۲۰۶ ۲۲ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱۱۳ ۱۲ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱۵۵ ۱۷ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۷۵ ۸ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۴۲ ۵ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱۰۰ ۱۱ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۸ ۱ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۲ ۰ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۱۰ ۱ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۱۲۳ ۱۳ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۶ ۱ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۸ ۱ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۹ ۱ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۱۰ ۱ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۵ ۱ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۶۵۴,۲۰۷ ۳۷ %
ZZZ
ZZZ
۳۲۳,۲۵۱ ۱۸ %
USA
USA
۲۹۹,۸۳۵ ۱۷ %
DEU
DEU
۱۵۲,۷۹۴ ۹ %
ROM
ROM
۸۵,۸۵۶ ۵ %
GBR
GBR
۴۵,۳۳۶ ۳ %
FRA
FRA
۴۲,۴۰۳ ۲ %
RUS
RUS
۳۹,۴۹۰ ۲ %
CHN
CHN
۳۳,۲۵۱ ۲ %
CAN
CAN
۱۷,۴۱۳ ۱ %
JPN
JPN
۱۷,۰۹۹ ۱ %
DNK
DNK
۱۲,۵۴۴ ۱ %
UKR
UKR
۱۱,۵۱۴ ۱ %
NLD
NLD
۷,۵۰۱ ۰ %
ALB
ALB
۷,۳۶۲ ۰ %
BLR
BLR
۶,۴۶۲ ۰ %
AUS
AUS
۴,۸۷۴ ۰ %
KOR
KOR
۴,۱۶۰ ۰ %
GRC
GRC
۳,۶۵۳ ۰ %
ITA
ITA
۳,۳۹۹ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۲۷۱ ۶۱ %
Other
Other
۶۶ ۱۵ %
Firefox
Firefox
۵۴ ۱۲ %
IE 9.0
IE 9.0
۲۷ ۶ %
IE 10.0
IE 10.0
۱۲ ۳ %
Mozilla
Mozilla
۶ ۱ %
IE 8.0
IE 8.0
۲ ۰ %
Safari
Safari
۲ ۰ %
IE 11.0
IE 11.0
۱ ۰ %
Opera
Opera
۱ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۰ ۰ %
IE 6.0
IE 6.0
۰ ۰ %
Edge
Edge
۰ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Linux ۲۳۲ ۵۴ %
Other ۷۹ ۱۸ %
Windows 7 ۷۵ ۱۷ %
Windows 10 ۱۴ ۳ %
XP ۱۱ ۳ %
Vista ۱۰ ۲ %
Windows 8 ۶ ۱ %
iOS ۲ ۰ %
Windows 2003 ۱ ۰ %
FreeBSD ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
Android ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده