اخبار مرکز

صفحه ۱ از ۲ ۲

ژورنال کلاب

ژورنال کلاب با موضوع نقش مس در بیماری آلزایمر                              بیوانفورماتیک و زیست شناسی محاسباتی، مفاهیم و کاربردها

کاربرد نانوذرات در پزشکی                                                              Antibody structure and Monoclonal antibody production

A ceRNA Hypothesis                                                       DNA Methylation in Diabetes

ROS homeostasis and cancer metabolism                                   Recombinant influenza vaccines

Epigenetic and cancer                                                               5 Steps in the Design Thinking Process

Methods for Study of Protein-Protein Interaction (PPI                 آنژیوژنز و التهاب

(The WHO Classification of Lymphoid Neoplasms (2016              فلوسایتومتری

راههای گریز تومور از مرگ سلولی                                                  برگزاری ژورنال کلاب با موضوع  NGS

ارتباط LNC RNA با سرطان                                                            سیستم رهایش دارو

چگونه یک ارائه علمی پویا داشته باشیم

MBRC journal club program

 

 

 

آلبوم دستاوردها

  • 09
  • 08
  • 07
  • 06
  • 05
  • 04
  • 03
  • 02
  • 01