رسانه جدید

برگزاری جلسه ژورنال کلاب با موضوع Effective suppression of the modified PHF6 peptide/1N4R Tau amyloid aggregation by intact curcumin, not its degradation products: Another evidence for the pigment as preventive/therapeutic “functional food”

توسط دکتر رضا خدارحمی در تاریخ 21 خردادماه 1398 در مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی