رسانه جدید

برگزاری جلسه ژورنال کلاب با موضوع Epigenetic and cancer توسط دکتر خیراله یاری در تاریخ 4 دی ماه در مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی